Privacybeleid: Uw privacy, onze verantwoordelijkheid!

Fysiotherapie Langendijk, gevestigd aan Magere Weide 2, 8915 AR Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Martijn Langendijk
Telefoonnummer: +31683605864
Email: info@fysiotherapielangendijk.nl
Website: https://www.fysiotherapielangendijk.nl
Adres: Magere Weide 2, 8915 AR Leeuwarden

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Langendijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Langendijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– IBAN/Bankrekeningnummer
– burgerservicenummer (BSN)
– Je identiteitsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysiotherapie Langendijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om declaraties te kunnen uitvoeren bij jou desbetreffende zorgverzekering
– Om een Elektronisch PatiĂ«nten Dossier (EPD) van jou te kunnen bijhouden
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Fysiotherapie Langendijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Fysiotherapie Langendijk volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapie Langendijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiotherapie Langendijk) tussen zit. Fysiotherapie Langendijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: SpotonMedics, FysioVergoeding, Zorgmail en Zorgdomein

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Fysiotherapie Langendijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Google Analytics, surf gedrag en websitebezoek, zoekwoorden, bewaartermijn: 2 jaar (deze worden daarna automatisch verwijderd). Persoonlijke gegevens in SpotOnMedics, bewaartermijn: 10 jaar (verplicht tegenover zorgverzekeraars, die 10 jaar na behandeling inzicht moeten hebben in behandeldossier). Verwijzingen in SpotOnMedics, bewaartermijn 10 jaar (zelfde reden als persoonsgegevens)

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapie Langendijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gaat uitsluitend om huisartsen, specialisten en collega’s in overleg en met toestemming van jou!

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysiotherapie Langendijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fysiotherapie Langendijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geĂŻnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fysiotherapielangendijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fysiotherapie Langendijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Fysiotherapie Langendijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysiotherapie Langendijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fysiotherapielangendijk.nl

Fysiotherapie Langendijk

Orthopedische- en sportrevalidatie van kwaliteit!

contact

  • (06) 83 60 58 64
  • info@fysiotherapielangendijk.nl
  • Magere Weide 2, 8915 AR Leeuwarden
  • KvKnr. 72486015
  • Beroepsgroep: KNGF